Såhär hanterar vi dina uppgifter

The Handyman i Norden AB värnar om din integritet och är noga med att följa rådande personuppgiftslagar. The Handyman i Norden AB, Kallkällegatan 10, 416 53 Göteborg, Org. nr. 556970-3837 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi behandlar om dig.

The Handyman behandlar dels uppgifter du själv lämnar till The Handyman i samband med förfrågan via hemsidan eller vid ett senare tillfälle, t.ex. kontaktinformation, personnummer och fastighetsbeteckning, samt uppgifter som The Handyman eller dess samarbetspartners samlar in från annat håll, t.ex. adressuppgifter och uppdaterad kontaktinformation samt köphistorik som registreras i samband med dina köp.

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dom för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna i ett kundregister rensas eller tas bort helt när ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, t.ex för produktgarantier och bokföringsändamål. 

The Handyman behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig ännu bättre service och erbjudanden. Vi behandlar uppgifterna i identifikationssyfte, för administration, kommunikation med dig som kund, direktmarknadsföring, statistiska ändamål och för kundanalyser. Ditt personnummer behöver vi för uppdatering av adressuppgifter och fastighetsbeteckning.

Personuppgifterna kan även, för ovan nämnda syften, komma att överföras till eller samköras med The Handymans samarbetspartners register. Utöver detta kan The Handyman även enligt lag vara tvingat att lämna ut uppgifter till annan.

Du har rätt att när som helst gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos The Handyman, samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifter lämnats ut, oavsett hur dessa samlats in. Skicka då ett mail till The Handyman, service@thehandyman.se eller ring till 031-25 53 02.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen. Exempelvis kan du när som helst kräva att dina uppgifter inte används för direktmarknadsföring, t.ex. marknadsföring via e-post eller sms.

Kontakta oss!